Midland

Du får ett premiefritt mervärde för ditt fordon när du servar med Midland olja. Vägassistans och/ eller motorgaranti ger dig trygghet på vägen. Din motprestation är att servar enligt serviceintervall på en verkstad auktoriserad av Midland med Midland motorolja. Det kostar alltså inget extra att få tillgång till våra mervärden.

Läs mer på: https://midland.se/mervarde/

Alla bilar som kör på Midland motorolja får också en automatisk kallelse till service. Att byta motorolja genom regelbunden service stärker motorns livslängd och minskar risken för motorhaveri.