-Vi har tillgång till Mercedes Digitala Servicebok, denna fylls i vid varje servicetillfälle.

-Vi har märkesspecifik diagnosutrustning för felsökning, programmeringar och inkodningar.
Med begränsning av programmering på nymonterade utrustningar/ändringar av utrustningar, samt inkodning av stöldrelevanta system, som t.ex. ny montering av extraljus, förändringar i entertainment system eller programering av nycklar.
För beställning och inkodning av nycklar vänligen kontakta närmsta auktoriserade Mercedes verkstad.

-Recalls (t.ex. brevutskick från Mercedes centralt) och garantier; vänligen kontakta närmsta auktoriserade Mercedesverkstad.