Byta olja, hur ofta och varför?

För att skydda din motor optimalt och för att du ska få bästa möjliga driftskostnad utan onödiga reparationer orsakade av oljerelaterade skador bör du byta motoroljan som du kör eller minst en gång per år eller vid 1500 mil, vilket som kommer först. Oljebytet sker för att bli av med de föroreningar som hålls svävande i motoroljan.

Med ”att byta som du kör” menas att faktorer som kortkörning, många kallstarter, dragning av tung last och så vidare bör vägas in som faktorer vilka påverkar hur ofta oljan bör bytas. En motor fylld med motorolja för förlängda bytesintervaller (Long Life) kan mycket väl klara det långa intervallet på exempelvis 3000 mil eller 2 år utan förhöjd oljeförbrukning om den körs under bra förhållanden (långa sträckor, jämn och rätt driftstemperatur etc.). Samma motor med samma olja

kan samtidigt visa tecken på att den inte klarar det förlängda intervallet om den körs på ett annat sätt (korta sträckor, stop-and-go-driving, många kallstarter, tung last, dammig miljö, stadstrafik). Titta i din instruktions- eller servicebok från biltillverkaren för mer information.